agencja.nieruchomosci.pl
realestate.info.pl
immobilien.biz.pl
immobiliari.pl
Strona główna
O firmie
Przegladaj oferty nasze agencji
Serwisy
Wzory pism i umów
Artykuły i aktualności
Prawo i nieruchomości
Finanse
Kredyty mieszkaniowe
Kalkulator opłat
Miejsce na Twoja reklamę
Regulamin
Oferty zaprzyjaźnionych agencji
Rolnictwo-Łowiectwo
Kontakt
Zaloguj się
Zarejestruj się
Serwisy
REGULAMIN Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. z/s w Pisarzowicach

I Zasady ogólne i Regulamin dla Klientów Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o.

 

1.        Niniejszy regulamin dotyczy i określa zasady oraz warunki  współpracy, roszczeń, umów, usług oraz wszelkich innych nie wymienionych tutaj form oraz powiązań, związków i działalności zwiazanych, powiazanych oraz inicjowanych z Firmą Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. z/s w Pisarzowicach, w szczególności regulamin ten dotyczy wymuszonych i pozornych oraz inicjowanych poprzez srodki komunikacji niechcianych umów na usługi, których Firma Agencja Nieruchomosci.pl sp. z o.o. nigdy sama nie zamawiała ani nigdy takich umów nie inicjowała, ani nie mała zamiaru ich zamawiać (np - wymuszonych podstepem np. przez telemarkieterów lub w inny sposób)... Regulamin ten nie dotyczy ani nie ma zastosowania wobec OSÓB  oraz INSTYTUCJI,  z którymi  AGENCJA NIERUCHOMOSCI.pl sp.z o.o. ma podpisane osobiscie i własnorecznie umowy  na wykonywanie usług wycen nieruchomości, pośrednictwa w kupnie sprzedaży nieruchomości, sprzedaży własnych nieruchomości przez Agencje Nieruchomości pl sp. z o.o., kupna nieruchomości przez Agencje Nieruchomości pl sp. z o.o. oraz innych podpisanych osobiście i własnoręcznie umów współpracy dotyczących nieruchomości... Korzystanie z naszego serwisu internetowego, podejmowanie, inicjowanie i stosowanie czynności prawnych a także rozstrzyganie sporów i innych spraw zwiazanych w jakikolwiek sposób z Firmą Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. z/s Pisarzowice  podlega  tylko i wyłącznie   Prawu Polskiemu oraz wyłącznie i tylko interpretacji Agencji.Nieruchomosci.pl sp. z o.o. z/s w Pisarzowicach. Miejscem rostrzygania ewentualnych sporów i roszczeń jest tylko i wyłącznie Sąd Własciwy ze względu na siedzibę Agencji Nieruchomości pl sp. z o.o. w Kamiennej Górze lub w nastepnych instancjach tylko i wyłacznie Sąd w Jeleniej Górze lub inny właścicwy Sad najbliższy siedzibie Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o... Ustalenia te i zasady zawarte w tym punkcie są zgodne z uchwałami Wspólników, uchwałami Zarządu oraz uchwalonym regulaminem  działalności firmy Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. w Pisarzowicach. Proszę uważnie zapoznać się z tym regulaminem, bo inicjując jakiekolwiek działania w tym Regulaminie  wymienione lub nie wymienione robisz to na własne ryzyko i własną odpowiedzialność oraz zgadzasz się na wyłączenie jakielkolwiek  odpowiedzialności Firmy Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. z/s Pisarzowice.. Regulamin ten dotyczy Twojego, Państwa Firmy, Instytucji oraz Pozostałych Osób w zakresie wszystkich czynnosci prawnych i pozaprawnych dotyczacych, inicjowanych lub  związanych z Firmą Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. z/s w Pisarzowicach wymienionych i nie wymienionych w tym regulaminie.. Wchodząc we wszelkie czynności prawne i pozaprawne wymienione lub nie wymienione literalnie w tym regulaminie z Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. z/s Pisarzowice Zgadzasz  sie, Zgadzają się Państwo, Wasza Firma oraz inne osoby wymnienione lub nie wymienione literalnie w tym regulaminie na  wszelkie ograniczenia Naszej jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z naszą jakąkolwiek dzialalnością, w tym zawarte w tym regulaminie oraz na wszystkie inne wymienione i wyszczególnione lub nie wyszczególnione w tym regulaminie wytyczne, restrykcje, w tym zasady tu ujęte.. Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tym regulaminie bez uprzedniego informowania o tym fakcie, dlatego prosimy o przegladanie tego regulaminu i naszej strony www.agencja.nieruchomosci.pl w przypadku inicjowania lub podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych, pozaprawnych oraz innych pozostałych działań lub czynnosci dotyczacych w jakikolwiek sposób i zakresie Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o.z/s w Pisarzowicach 60, 58-400 Kamienna Góra, gdyż Robisz to na własne ryzyko i własną odpowiedzialnosć oraz Akceptujesz cały ten regulamin w całości bez protestu i uwag oraz Ponosisz na wezwanie Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. z/s Pisarzowice odpowiedzialność prawna i finansową za naruszenie zasad tego regulaminu wobec Firmy Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. z/s w Pisarzowicach bez protestu ani zadnych uwag.

2.        Treść zamieszczanych w serwisie ofert, ich opisów a także zdjęć nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz ogólnie przyjętymi zwyczajami obowiązującymi w Polsce. Teksty , zdjęcia, grafika , pliki i inne dane podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Niektóre strony są objęte prawami autorskimi  podmiotów, które je udostępniły dla naszej strony.

3.        Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo także linki do innych stron internetowych, na których treść i kształt nie mamy żadnego wpływu i dlatego nie możemy przejąć odpowiedzialności za ich poprawność, aktualność oraz skutki zastosowania ujętych tam treści i zawartości. Niniejsze oświadczenie obowiązuje do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych wszelkich treści i zawartości.

4.        Ochrona Państwa danych osobowych pobieranych w czasie wizyty i rejestracji na naszej stronie jest dla nas ważnym zagadnieniem , uwzględnianym w stosowanych procedurach zgodnych z przepisami Polskiego prawa. Nie dotyczy jednak  ta deklaracja linków do stron innych dostawców odwiedzanych przez Państwa poprzez naszą stronę. Dane osobowe są zapisywane tylko wtedy, jeśli podacie je nam dobrowolnie akceptując regulamin oraz używane wyłącznie w celach zarządzania naszymi stronami internetowymi w Państwa interesie w związku z Waszymi ofertami. Zobowiązujemy się do zachowania ich poufności i ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych wykorzystując najnowsze techniczne środki bezpieczeństwa, które będą ciągle ulepszane wraz z rozwojem technologicznym . Swoje dane możecie w każdej chwili samodzielnie lub na podstawie danego nam zlecenia usunąć ,  uzyskać samodzielnie wgląd lub dokonać ich zmiany.

5.        Agencja.Nieruchomości.Pl zastrzega sobie prawo do dowolnych modyfikacji ogłoszenia, a także jego usunięcia bez podania przyczyny.

6.        Agencja.Nieruchomości.Pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych ofert, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych, za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają wyłącznie ogłoszeniodawcy .Osoba korzystająca z  zawartości i informacji na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie bezpośrednio lub pośrednio jakiekolwiek czynności czyni to na własne ryzyko włączając w to również odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na naszej stronie w dobrej wierze opartej na przekonaniu o ich związku z treścią oraz zawatością strony agencja.nieruchomosci.pl. Żadna informacja ani treśc zawarta na naszej stronie nie stanowi zaproszenia albo oferty do współpracy ,rokowań lub innych czynności na rachunek agencji.nieruchomosci.pl  w rozumieniu przepisów prawa.

7.        Agencja.Nieruchomości.Pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu jeśli jest to spowodowane konserwacją techniczną serwera, awarią serwera lub awarią łącz telekomunikacyjnych albo działaniem sił wyższych.

8.        Agencja.Nieruchomości.Pl nie jest stroną w transakcji wynajmu lub sprzedaży oferowanej przez Użytkownika nieruchomości pomiędzy nim i kontrahentem, nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności związanej z zawarta transakcja bedącej następstwem publikowania oferty w serwisie. W przypadku gdy Agencja.Nieruchomości.Pl posiada ważna umowę pośrednictwa z właścicielem oferty i kupujacym może świadczyć na ich rzecz  usługę pośrednictwa, która bezwarunkowo i automatycznie wygasa po 12 miesiacach od daty podpisania tej umowy posrednictwa, bez jakielkolwiek formy pisemnej lub innej.. Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. nie wypowiada tej umowy na pismie i usuwa ja ze swojej oferty automatycznie po 12 miesiacach pomimo mozliwych innch nieobowiazujacych juz zapisow w starych umowach... Zlecajacy posrednictwo moze po tym 12 miesiecznym terminie obowiazywania tej umowy posrednictwa zlecic sprzedaz swojej nieruchomosci do innego biura lub podpisac z Agencja Nieruchomosci pl nowa umowe posrednictwa w sprzedazy tej samej nieruchomosci na kolejny okres do 12 miesiecy..Kupujacy jest zobowiazany do zasiegniecia opinii prawnej dotyczacej kupowanej nieruchomosci u adwokata lub radcy prawnego odnosnie faktycznego stanu prawnego oferowanej nieruchomosci.Agencja Nieruchomosci pl nie wykonuje takich opinii prawnych, gdyz oferuje nieruchomosci wedlug dobrej wiary przedlozonych dokumentow i oswiadczenia zglaszajacego oferte jej wlasciciela oraz na podstawie umowy posrednictwa kojarzy wylacznie sprzedajacego z kupujacym zgodnie z UoGN..

9.        Agencja.Nieruchomości.Pl sp. z o.o. nie bierze udziału w sporach miedzy Sprzedajacymi i Kupujacymi i stronami kupna - sprzedazy oferowanych nieruchomosci a wszelkie nieporozumienia strony  rozwiązują miedzy sobą..Agencja.Nieruchomości.Pl sp. z o.o. , nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju oraz innymi jej dotyczacymi sporami Sadowymi lub pozaSadowymi.

10.     Wszelkie informacje oraz linki do innych stron internetowych  są udostępniane dla użytkowników strony "agencja.nieruchomosci.pl "na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. " O dostępie do informacji publicznej" oraz innych adekwatnych, odpowiednich i stosownych aktów prawa w trosce i z zamiarem o zgodne z prawem ich stosowanie. Na naszej stronie mogą być używane pliki cookies.

Zobacz czym są pliki cookies i jak je Możesz wyłączyć - www.wszystkoociasteczkach.pl

II  Postanowienia końcowe

 

1.         Strona, osoba prawna lub fizyczna, uzytkownik lub ktokolwiek inny  podlegając, inicjując,  uczestnicząc oraz dokonując jakiegokolwiek zwiazku oraz  powiazań z Agencja Nieruchomosci pl sp. z  o.o. na podstawie  umowy, pozornej nie podpisanej własnoręcznie przez Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. umowy na odległość oraz środkami komunikacji elektronicznej, wspólpracy, roszczeń, wszelkich innych nie wymienionych tutaj form działalności zwiazanych i powiazanych oraz inicjowanych z Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o.z/s Pisarzowice oraz firmami z nią powiazanymi umowami oświadcza że, robi to na własne ryzyko, że zapoznał się z treścią powyższego regulaminu, akceptuje powyższy regulamin w całości bez uwag i protestu, zgadza się w całości na zastosowanie tego regulaminu i jego postanowień, zgadza się zabezpieczyć odszkodowawczo Firmę Agencja Nieruchomosci pl sp. z o.o. z/s w Pisarzowicach odpowiednią wpłatą  pieniężną bez protestu na jej konto i żądanie wyliczoną wyłącznie według jej interpretacji i uznania stanowiacą wyliczoną i żądaną sumę pieniężną wszelkich roszczeń dotyczacych odpowiedzialności lub kosztów wynikajacych ze wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, strat, szkód, procesów, wyroków, opłat adwokackich i innych kazdego rodzaju spowodowanych następstwami i innymi czynnościami na wskutek złamania oraz nieprzestrzegania tego regulaminu.

            Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) i pozostałych przepisów prawa, oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

2.        Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie, Agencja.Nieruchomości.Pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Nowe akty prawne dotyczące  tego serwisu internetowego z dniem uprawomocnienia zostają automatycznie implementowane do tego regulaminu , który zostanie uzupełniony w odpowiednim czasie.        Wszelkie prawa zastrzeżone.   Agencja.Nieruchomości.pl  Sp. z o.o. -

 

Jaworecka Marcelina, Jaworecki Zbigniew - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

 

Dodano 05 May 2006 przez Marcelina